Tanečně pohybová terapie

Tanečně pohybová terapie je pychoterapeutická metoda, která využívá tanec a pohyb k propojení emocionální, kognitivní, sociální a tělesné stránky jednotlivce v jeden celek.

Tanečně pohybová terapie pracuje s tím, že všechny naše emoce a myšlenky se projevují v našem těle. Práce s tělem a pohybem je tedy vnímána jako klíč k řešení problému.

Tanečně pohybová terapie napomáhá všude tam, kde je problematické se vyjádřit verbálně (děti s mentálním znevýhodněním, senioři s alzheiemerovou chorobou či jiným mentálním znevýhodněním, osoby, které zažily traumatickou událost apod.)

Tanečně pohybová terapie neučí žádné předem dané kroky, či choreografie, využívá přirozeného pohybu jednotlivce, jeho gest. Tento pohyb není hodnocen, ale dále zkoumán.


Jak vnímám tanečně pohybovou terapii?

Na tanečně pohybové terapii mě nejvíce fascinuje skutečnost, že všechny naše prožitky, i ty dávné, které už nemáme v paměti, jsou zapsány v našem těle.

Tanečně pohybová terapie má nástroje na to, aby tyto prožitky vynesla na povrch a v případě potřeby přepsala.

Svou praxi pravidelně podrobuji supervizi.

Jsem členka TANTER – Asociace tanečně pohybové terapie v ČR a dodržuji její etický kodex.

Co nabízím?

- vědomý náhled na dlouhotrvající psychické či fyzické obtíže skrze emoce a tělo

– podporu při krizových a zátěžových situacích v osobním či pracovním životě (rozvod, rozchod, partnerské problémy, úmrtí blízkého, odchod z práce apod.)

- podporu v rámci rozvíjení vlastní sebedůvěry a sebehodnoty, překonávání hranic, omezení, strachů

– somatický přístup

- podporu při hledání autentického a přirozeného pohybu

Mé vzdělání a praxe

Vzdělání
2011-2014: psychoterapeutický výcvik tanečně pohybové terapie pod Asociací tanečně pohybové tarapie TANTER, 620h.
2009-2011: obor Tanečně pohybová terapie na PedF Univerzity Palackého v Olomouci

Praxe
2022 – kurz Skontaktuj se (sebepoznávací kurz)
2018 – tanečně pohybová terapie pro veřejnost, KJM Brno
2016 – tanečně pohybová terapie pro děti (LMŠ Lesinka)
2015-16 – tanečně pohybová terapie na ženském oddělení psychiatrické nemocnice Černovice, Brno
2014-17 – tanečně pohybová terapie pro seniory (Domov Kamenná a Domov Betanie, Brno)
2014 – tanečně pohybová terapie pro děti v FOD Klokánek Brno
2013-14 – tanečně pohybová terapie pro seniory (Kociánka, Brno)

Jak probíhá setkání?

Text se připravuje. Díky za pochopení.

Individuální setkání

Text se připravuje. Díky moc za pochopení.

Skupinová terapie

Text se připravuje. Díky moc za pochopení.

Kontakt

Kateřina Hanzlíková

Telefon:

+420 739 423 302

E-mail:

katerina.hanzlikova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!